Revizyon Burun Ameliyatı

Burun ameliyatı geçirmiş bir kişinin çeşitli nedenlerden dolayı yeniden ameliyat olması durumuna burun revizyonu denir. Geçirilen ameliyat sonrasında travmatik bir durum yaşanması veya yanlış iyileşme süreci gibi olumsuz durumlar neticesinde ortaya çıkan bu ihtiyaç, doktora ilk ameliyattaki kadar fazla imkan sunamamaktadır. Bundan dolayı da bu operasyonlar genelde zor ve uzun geçer.

Hangi durumlarda burun revizyonu gereklidir?

rinoplastiÇok istisnai durumlar dışında -ki bunlar genellikle birden fazla aşaması olan operasyonlardır- burun revizyonu planlanan bir durum değildir. Genel olarak kişinin iyileşme sürecinde tavsiyelere tam olarak uymaması gibi kritik bir dönemde yapılan hatadan dolayı ortaya çıkar. Daha sonraki sık görülen bir neden de geçirilen travmatik bir olaydır.

Burun revizyonu için ilk ameliyatta hatasız çalışıldı ise yeterli çalışma alanı ve kullanılacak organik dokular mevcut olabilmektedir ancak bunların olmadığı durumlarda vücudun diğer yerlerinden kullanılmak üzere parçalar alınabilir. Bu parçalara örnek vermek gerekirse elverişli olduğu durumlarda kulak kıkırdağından faydalanılabilir. Kulak kıkırdağı yetersiz olursa da kaburga gibi yumuşak ve esnek kemiğin bulunduğu yerlerden parça alıp kullanmak mümkündür.

Estetik Burun Revizyonu Ameliyatı Nasıl Yapılır

Burun estetiği ameliyatı yaşanılan travmatik bir durumdan dolayı, kişinin kendi isteği doğrultusunda, burundan kaynaklanan nefes bozuklukları ve buna benzer sayabileceğimiz bazı nedenlerden dolayı yapılan cerrahi bir operasyondur.Ameliyatlar kişilere göre değişiklik göstereceği için operasyon hakkında standart bir bilgiden söz etmek pek mümkün olmamaktadır ancak her operasyonda olduğu gibi yapılacak ameliyat için de bazı ön hazırlıklar vardır. Hazırlıklar hastanın şikayeti doğrultusunda gelişir ve planlanır. Bunlardan en önemlisi hastanın daha önceden geçirmiş olduğu bir operasyon varsa bunun detayıdır. Bunun dışında ise tomografi gibi şikayet edilen konuya katkıda bulunabilecek yardımcı hazırlıklardır.

Operasyon sonrasında ameliyatı gerçekleşmiş hastanın ne kadar süreyle dinlenmesi gerektiği, pansumanları , kontrolleri gibi verileri mutlaka öğrenilmesi talimatlar doğrultusunda takvim belirlenerek tedavi sürecinde iyileşme takip edilecektir.

Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ameliyat için olumsuz etkenler (Hastalıklar) var ise değerlendirilip operasyon süreci ve gidişat belirlenir. Anestezi için uygulanan sabit bir prosedür yoktur ve bu durum da yine hastanın durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Operasyonun uygulanacağı yöntem belirlendiğinde aynı şekilde ameliyat sırasında uygulanacak anestezi yöntemi de belirlenmiş olur. Anestezi yöntemi belirlendikten sonra ise burun ameliyatı başlayabilir.

Burun Ameliyatının Süresi ve Sonuçları

ameliyat detaylari

Burun ameliyatına engel oluşturacak rahatsızlıklar ( hastalıklar) ;

  • Kalp rahatsızlıkları ameliyat için engel olmasa bile Anestezi riski sorunu teşkil eder.
  • Şeker hastalığ bulunanlarda kandaki pıhtılaşmaya dayalı operasyon ertlenebilir.
  • Solunum problemi yaşayan kişilerde burun ameliyatıda diğer lokal anastezi ile yapılmayan operasyonlar kadar risk taşıdığı bilinmektedir.

Burun ameliyatı sonrasında ise oldukça dikkatli olunması gerekmektedir. Ameliyatı yapan doktorun verdiği tavsiyeleri eksiksiz yerine getirmek iyileşme sürecini hızlandıracağı gibi ağrılarınızın da en az seviyede kalmasını sağlayacak ve ameliyat sonucunun başarısına doğrudan katkıda bulunacaktır. Yatış şeklinden beslenme şekline kadar bir çok durum iyileşme sürecine etki eder. Sigara içmek bütün cerrahi operasyon sonrasında iyileşme sürecine olumsuz etki ettiği için sigara kullanmamak da oldukça faydalı olacaktır. Verilen tavsiyelerin yerine getirilmemesi durumunda ise çeşitli bölgelerde ödemler oluşabileceği gibi burun revizyonu diye adlandırılan ikinci bir burun ameliyatı olması kaçınılmazdır ve olacak ikinci ameliyatın daha zorlu geçmesi muhtemeldir.

Ameliyatın gerçekleşeceği yer Kesinlikle Yoğun bakım ünitesi barınan acil durumlar için müdalelerde bulunacak uzman doktorların çalıştığı Anestezi uzmanın hazır olduğu. Ambulans gibi sağlık hizmetleri sunabilen Ameliyathanesi sağlık standarlarında steril ortamlarda olması koşullar ve yasalar açısından belirlenmiştir.